Những hình ảnh đẹp nhất trong đám cưới Đặng Thu Thảo và doanh nhân Trung Tín. Đám cưới của Đặng Thu Thảo và Trung Tín đã chính thức diễn ra. winter coats An ninh được thắt chặt tối đa. adidas superstar 2 Khách mời không được phép ghi lại những hình ảnh trong đám cưới.