Sau Quang Vinh, đến Phạm Quỳnh Anh cũng chia sẻ lời xin lỗi trên trang cá nhân.