Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam

Đúng tinh thần nhất quỷ, nhì ma, thứ 3 học trò, ảnh kỷ yếu của học sinh, sinh viên luôn lầy, vui nhộn như chính tính cách hồn nhiên, trong sáng của họ vậy.

Chụp kỷ yếu là một trong những điều không thể thiếu của học sinh, sinh viên trước mỗi mùa bế giảng, mùa chia tay. Đây là cách để cùng nhau ghi lại những dấu ấn tươi đẹp của tuổi học trò, những khoảnh khắc khóc cười, vui buồn bên nhau. Không còn đơn điệu là những bộ ảnh đơn giản chụp cùng nhau, kỷ yếu ngày nay của học sinh đã càng ngày càng sáng tạo, càng ngày độc đáo, thể hiện được cá tính riêng của mỗi lớp.

Và không chỉ ở Việt Nam, trên thế giới chụp ảnh kỷ yếu cũng đang là một xu thế rất thịnh hành. Trung Quốc cũng không ngoại lệ, thậm chí học sinh ở đây chụp ảnh kỷ yếu còn có phần lầy và “lầy” hơn rất nhiều.

Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 1.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 2.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 4.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 5.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 6.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 7.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 8.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 9.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 10.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 11.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 12.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 13.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 14.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 15.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 16.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 17.
Kỷ yếu của học sinh Trung Quốc: Lầy lội nhưng sáng tạo và chất không kém Việt Nam - Ảnh 18.